⚽️Hệ Thống VIP Dành Cho AE–> Nạp Ủng Hộ Duy Trì SV

Bảng Giá Đổi Xu :

1 KNB = 100 Xu

Bảng Giá Nạp Thẻ:  (+50%)

10. 000 VNĐ = 15 KNB = 15 điểm tích lũy
20. 000 VNĐ = 30 KNB = 30 điểm tích lũy
50. 000 VNĐ = 75 KNB = 75 điểm tích lũy
100. 000 VNĐ = 150 KNB = 150 điểm tích lũy
200. 000 VNĐ = 300 KNB = 300 điểm tích lũy
300. 000 VNĐ = 450 KNB = 450 điểm tích lũy
400. 000 VNĐ = 600 KNB = 600 điểm tích lũy
500. 000 VNĐ = 750 KNB = 750 điểm tích lũy
1.000. 000 VNĐ = 1.5000 KNB = 1.500 điểm tích lũy

Bảng Giá Chuyển khoản :  (+80%)

100. 000 VNĐ = 180 KNB = 180 điểm tích lũy
200. 000 VNĐ = 360 KNB = 360 điểm tích lũy
300. 000 VNĐ = 540 KNB = 540 điểm tích lũy
400. 000 VNĐ = 720 KNB = 720 điểm tích lũy
500. 000 VNĐ = 900 KNB = 900 điểm tích lũy
600. 000 VNĐ = 1.080 KNB = 1.080 điểm tích lũy
700. 000 VNĐ = 1.260 KNB = 1.260 điểm tích lũy
800. 000 VNĐ = 1.440 KNB = 1.440 điểm tích lũy
900. 000 VNĐ = 1.620 KNB = 1.620 điểm tích lũy
1.000. 000 VNĐ = 1.800 KNB = 1.800 điểm tích lũy
2.000. 000 VNĐ = 3.600 KNB = 3.600 điểm tích lũy

Hệ thống  VIP trong Server :

Mốc VIP Hình ảnh VIP Thông Tin chi tiết về vật phẩm nhận được khi đạt mốc VIP

 10k

VIP 1

100 điểm tích lũy

 

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • 100 Võ Lâm Lệnh
  • 2 Đằng Long Lệnh
  • Danh hiệu VIP1( tăng công kích 10% + SL + NL 500)

 20k

VIP 2

200 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • 200 Võ Lâm Lệnh
  • 3 Đằng Long Lệnh
  • Danh hiệu VIP2 ( tăng công kích 20% + SL + NL 1.000)

 50k

VIP 3

300 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • 500 Võ Lâm Lệnh
  • 4 Đằng Long Lệnh
  • Danh hiệu VIP3 .( tăng công kích 30% + SL + NL 1.500)

100k

VIP 4

750 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng :

  • 1.000 Võ Lâm Lệnh
  • Mặt Nạ Kinh Hồng (+3)
  • FF 9(Huyền Kim)
  • Ngựa Dương Sa 1* (+1 )
  • Ấn 1.000 điểm
  • 1 Nhẫn Càn Khôn +3
  • 10 Đằng Long Lệnh
  • Danh hiệu VIP4 ( tăng công kích 40% + SL + NL 2.000)

1tr

VIP 5

1.500 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • 2.000 Võ Lâm Lệnh
  • Mặt Nạ Lăng Tuyệt (+3)
  • FF11 (Vô Cực)
  • Ngựa Dương Sa 15* (+2)
  • Ấn 1.500 điểm
  • 1 Nhẫn Càn Khôn 10(+3)
  • 5 Tinh Sương Lệnh 
  • Danh hiệu VIP5 tăng công kích 50% + SL + NL 3.000)

 1tr500

VIP 6

2.000 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • 4000 Võ Lâm Lệnh
  • Mặt Nạ Kinh Thế(+3)
  • FF12(Siêu Thần 5*)
  • Ngựa Dương Sa 25*(+4)
  • Ấn 1.750 điểm
  • 2 Nhẫn Càn Khôn(+3)
  • 5 Tinh Sương Lệnh
  • Danh hiệu VIP6 ( tăng công kích 60% + SL + NL 4.000)

2tr

VIP 7

3.000 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • 5000 Võ Lâm Lệnh
  • Mặt Nạ Ngự Phong(+4)
  • FF13(Đại Thánh 5*)
  • Ngựa Dương Sa 30*(+5)
  • Ấn 2.000 điểm
  • 2 Nhẫn Chí Tôn 1* (+4)
  • 1 áo Hắc Thần
  • 2 Nguyệt Khuyết Lệnh
  • Danh hiệu VIP7 ( tăng công kích 70% + SL + NL 5.000)

3tr

VIP 8

4.000 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • 6500 Võ Lâm Lệnh
  • Mặt Nạ Hỗn Thiên
  • FF12(Siêu Thần)
  • Ngựa Lưu Tinh(+5)
  • 2 Nhẫn Chí TÔn 10*(+5)
  • Ấn Trung 2.500 điểm(+4)
  • 1 áo Hắc Thần + giày
  • 3 Nguyệt Khuyết Lệnh
  • Danh hiệu VIP8 ( tăng công kích 80% + SL + NL 7.000)

4tr

VIP 9

6.000 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • 7500 Võ Lâm Lệnh
  • Mặt Nạ Sồ Phượng(+3)
  • FF13(Đại Thánh 5*)
  • 2 Nhẫn Chí Tôn 15*(+5)
  • Ngựa Kinh Lôi (+6)
  • Ấn Thượng 2.500 điểm(+5)
  • 1 Áo Hắc Thần
  • 5 Nguyệt Khuyết Lệnh
  • Danh hiệu VIP9 ( tăng công kích 90% + SL + NL 8.000)

5tr

VIP 10

8.000 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • 9000 Võ Lâm Lệnh
  • Mặt Nạ Chí Tôn(+3)
  • FF13(Đại Thánh 10*)
  • 2 Nhẫn Chí TÔn 20*(+6)
  • Ngựa Bạch Ngọc Hồ Ly(+7)
  • Tân Nhậm Hiệp Ấn Giám (+4)
  • 1 Áo Hắc Thần
  • 5 Diệu Dương Lệnh
  • Danh hiệu VIP10 ( tăng công kích 100% + SL + NL 10.000)

qc

BQT Võ Lâm Đế Vương trân trọng cảm ơn tất cả ae!