⚽️Hệ Thống VIP Dành Cho AE–> Nạp Ủng Hộ Duy Trì SV

Hệ Thống VIP Dành Cho AE Nạp Ủng Hộ Duy Trì Server

Lưu ý:

CK Dưới 500  (X6 Bảng Giá ở trên)

400. 000 VNĐ = 2.400 KNB = 240 điểm tích lũy

CK Từ 500k đến 600k  (X7 Bảng Giá ở trên) 

500. 000 VNĐ = 3.500 KNB = 350 điểm tích lũy

Nạp CK Từ 1 triệu trở lên (X10 Bảng Giá ở trên)

1.000. 000 VNĐ = 10.000 KNB = 1.000 điểm tích lũy

+ Những mốc về sau có thể thay đổi phần thưởng hấp dẫn hơn , tùy vào hướng đi của Server

Mốc VIP Hình ảnh VIP Thông Tin chi tiết về vật phẩm nhận được khi đạt mốc VIP

VIP 1

100 điểm tích lũy

 

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • Thần Mã 1*
  • Bí kiếp 21- 24
   • 15 Đằng Long Lệnh
   • 1 Lệnh Bài TS
   • FF 9 (Huyền Kim)
   • Trang sức Bá Đạo 1*
  • Mặt nạ 2 skill
  • Cặp Nhẫn Càn Khôn Cấp 6
  • 150 tỷ Kinh Nghiệm
  • 50 nguyên liệu nâng cấp mỗi loại(ko có nguyên liệu bán bằng KNB)
  • Danh hiệu VIP1 ( tăng công kích 30% + 1.500sl)

VIP 2

300 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • Thần Mã 2* (tự chọn)
  • Bí kiếp 21-25
   • 20 Đằng Long Lệnh
   • 2 Lệnh Bài TS
   • FF 9 (Huyền Kim)
   • Trang sức Bá Đạo 2*
  • Mặt nạ 2 skill
  • Cặp Nhẫn Càn Khôn Cấp 7
  • 160 tỷ Kinh Nghiệm
  • 100 nguyên liệu nâng cấp mỗi loại(ko có nguyên liệu bán bằng KNB)
  • Danh hiệu VIP2 ( tăng công kích 35% + 2.000sl)

VIP 3

500 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • Thần Mã 3* (Tự Chọn)
  • Bí Kiếp 21-26
   • 30 Đằng Long Lệnh
   • 3 Lệnh Bài TS
   • FF 9 (Huyền Kim)
   • Trang sức Bá Đạo 3*
  • Mặt nạ 3 skill
  • Cặp Nhẫn Càn Khôn Cấp 8
  • 170 tỷ kinh nghiệm
  • 150 nguyên liệu nâng cấp mỗi loại(ko có nguyên liệu bán bằng KNB)
  • Danh hiệu VIP3 .( tăng công kích 40% + 2.500sl)

VIP 4

1. 000 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng :

  • Thần Mã 15* (Tự Chọn)
  • Bí kiếp 21-27
    • 5 Lệnh Bài TS
    • 1 Nguyệt Khuyết Lệnh
    • FF 11 (Vô Song)
    • Trang sức Bá Đạo 4*
  • Mặt nạ 3 skill
  • Cặp Nhẫn Càn Khôn Cấp 9
  • 180 tỷ Kinh Nghiệm
  • 200 nguyên liệu nâng cấp mỗi loại(ko có nguyên liệu bán bằng KNB)
  • Danh hiệu VIP4 ( tăng công kích 45% + 3.000sl)

VIP 5

1. 500 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • Thần Mã 20* (Tự Chọn)
  • Bí kiếp 21-28
   • 10 Lệnh Bài TS
   • 2 Nguyệt Khuyết Lệnh
   • FF 11 (Vô Cực)
   • Trang sức Bá Đạo 5*
   • Ngũ Hành Ấn VIP (Hạ)
  • Mặt nạ 3 skill
  • 190 tỷ Kinh Nghiệm
  • Cặp Nhẫn Càn Khôn Cấp 10
  • 250 nguyên liệu nâng cấp mỗi loại(ko có nguyên liệu bán bằng KNB)
  • Danh hiệu VIP5 ( tăng công kích 50% + 4.000sl)
   • Skill Hổ trợ Chuyển Sinh 5( tăng công kích 50% + 5.000sl)

VIP 6

2.000 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • Thần Mã 25*(+4 Cấp)
  • Bí Kiếp 21-30
  • 3 Lệnh Bài Nguyệt Khuyết
  • Mặt nạ Kinh Hồng
  • Cặp Nhẫn Chí Tôn 5*
   • Trang sức Bá Đạo 17*
   • Phi Phong Siêu Thần
   • Ngũ Hành Ấn VIP (Hạ và Trung)
  • 200 tỷ Kinh Nghiệm
  • 300 nguyên liệu nâng cấp mỗi loại(ko có nguyên liệu bán bằng KNB)
  • Danh hiệu VIP6 ( tăng công kích 55% + 5.000sl)
   • Skill Hổ trợ Chuyển Sinh 6( tăng công kích 60% + 6.000sl)

VIP 7

2.500 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • Thần Mã 30*(+4 Cấp)
  • Full Bí Kiếp 21-30
  • 4 Lệnh Bài Nguyệt Khuyết
  • Mặt nạ Lăng Tuyệt
  • Cặp Nhẫn Chí Tôn 7*
   • Trang sức Bá Đạo 18*
   • Phi Phong Đại Thánh 5*
   • Ngũ Hành Ấn VIP (Hạ- Trung-Thượng)
  • 300 tỷ Kinh Nghiệm
  • 350 nguyên liệu nâng cấp mỗi loại(ko có nguyên liệu bán bằng KNB)
  • Danh hiệu VIP7 ( tăng công kích 60% + 6.000sl)
   • Skill Hổ trợ Chuyển Sinh 7( tăng công kích 70% + 7.000sl)

VIP 8

3.000 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • Thần Mã 35*(+ 5 Cấp)
  • Bí kiếp 21-30
  • 5 Lệnh Bài Nguyệt Khuyết
  • Mặt nạ Kinh Thế
  • Cặp Nhẫn Chí Tôn 9*
   • Trang sức Bá Đạo 19*
   • Tân Nhậm Hiệp Ấn (Hạ)
   • Phi Phong Đại Thánh 10*
  • 400 tỷ Kinh Nghiệm
  • 400 nguyên liệu nâng cấp mỗi loại(ko có nguyên liệu bán bằng KNB)
  • Danh hiệu VIP8 ( tăng công kích 65% + 7.000sl)
   • Skill Hổ trợ Chuyển Sinh 8( tăng công kích 80% + 8.000sl)

VIP 9

3.500 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • Thần Mã 40*(5 cấp)
  • Full Bí Kiếp 21-30
  • Mặt nạ Ngự Không
  • Cặp Nhẫn Chí Tôn 15*
   • Tân Nhậm Hiệp Ấn(Hạ-Trung)
   • Trang sức Bá Đạo 20*
   • Phi Phong Bá Vương
   • Sét Vũ Liệt Chí Tôn
  • 500 tỷ Kinh Nghiệm
  • 450 nguyên liệu nâng cấp mỗi loại(ko có nguyên liệu bán bằng KNB)
  • Danh hiệu VIP9 ( tăng công kích 70% + 9.000sl)
   • Skill Hổ trợ Chuyển Sinh 9( tăng công kích 90% + 9.000sl)

VIP 10

4.000 điểm tích lũy

Untitled
 • Phần Thưởng : 

  • Thần Mã Kinh Lôi 45* (+6 cấp)
  • Full Bí Kiếp 21 -30
  • Mặt nạ Hỗn Thiên
  • Cặp Nhẫn Chí Tôn 20*
   • Tân Nhậm Hiệp Ấn(Hạ-Trung-Thượng)
   • Trang sức Bá Đạo 21*
   • Phi Phong Việt Nam
   • Sét Hắc Thần Chí Tôn
  • 600 tỷ Kinh Nghiệm
  • 500 nguyên liệu nâng cấp mỗi loại(ko có nguyên liệu bán bằng KNB)
  • Danh hiệu VIP10 ( tăng công kích 75% + 10.000sl)
   • Skill Hổ trợ Chuyển Sinh 10( tăng công kích 100% + 10.000sl)

qc

 

BQT Võ Lâm Đế Vương xin đa tạ!