⚽️Khung Giờ Hoạt Động Trong Game – Thời Gian Hoạt Động

Thông Tin Hoặt động , NPC và vật phẩm liên quan

Tham Gia Hoạt Động Rớt HKMP Loại 1-5 Mở Ra Các Trang Bị Như Sau:

Rương HKMP loại 1: mở ra trang bị Đằng Long Random
>>——Dùng Chùy Vàng Để Mở
+ Rương HKMP loại 2: mở ra Nhẫn Vô Danh, Càn Khôn(3ngày)(cấp 5 – Cấp 9)
>>——Dùng Chùy Vàng Để Mở
Rương HKMP loại 3: Mặt nạ, Càn Khôn Song Bội, Nhật Kỷ
>>——Dùng Chùy Bạc Để Mở
Rương HKMP loại 4: FF 8-10, Trang sức, Ngựa
>>—– Dùng Chùy Vàng Để Mở
Rương HKMP loại 5: Ấn 1-9
>>—– Dùng Chùy Đồng Để Mở

Tên hoặt động Hình ảnh NPC nhận nhiệm vụ Thông Tin chi tiết về xu và Exp
Tín Sứ
 • Vị trí: Thành Thành Đô 377/318 , Đại Lý 208/194
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Tín Sứ
 • Thời Gian :  full giờ 
 • Hoàn Thành :
 • + 3,4,5 tỷ Exp => Lần 1,2,3 
 • 10 Hành Hiệp Lệnh
 • + 1 Tín Sứ Bảo Rương = 10xu/1 cái
 • + 50 Túi Nguyên Liệu 
 • + 25 điểm hoạt động
 • + Random 5 loại Rương HKMP
 •  Mỗi nhân vật chỉ đi được 2 lần/1ngày
 •  Dùng Thiên Bảo Khố Lệnh có thể đi thêm 1 lần
Boss Sát Thủ
 • Vị trí: Thành Tương Dương 188/200 và các thành thị khác
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Săn Boss Sát Thủ
 • Thời Gian :  full giờ
 • Hoàn Thành : 
 • + 2 tỷ Exp khi hoàn thành 1 nhiệm vụ
 • + 10 Hành Hiệp Lệnh
 • + 70 Túi Nguyên Liệu 
 • + 5 điểm hoạt động
 • + Rương HKMP Loại 3
 • * Mỗi nhân vật chỉ đi được 8 lần/1ngày
Kiếm Gia
 • Vị trí: Tương Dương 195/201 truyền tống lên Thí Luyện Cốc
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Kiếm Gia
 • Thời Gian :  full giờ 1h=> 1 lần
 • Hoàn Thành : 
 • + 2 tỷ /1 ải và 1 Bảo Rương Kiếm Gia
  • + 100 Túi nguyên liệu
  • + 15 Tỷ Exp
  • + 50 Hành Hiệp Lệnh
  • + Bảo Rương Kiếm Gia = 10xu/1 cái
 • + Ải Cuối Long Cữu Thiên nhận 1.500 xu
 • * Mỗi nhân vật chỉ đi được 3 lần/1ngày
 •  25 điểm hoạt động / mỗi ải
Vượt Ải
 • Vị trí: Thành Tương Dương 188/200 và các thành thị khác
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Vượt Ải
 • Thời Gian :  full giờ 1h=> 1 lần
 • Hoàn Thành : 
 • + Ải cuối 5 tỷ Exp + 10 Hành Hiệp Lệnh
 • + Qua mỗi ải nhận 2 xu + 1 tỷ EXP + 2 HHL
 • + Bảo Rương Vượt Ải = 10xu/1 cái
 • * Mỗi nhân vật chỉ đi được 2 lần/1ngày
 • * Dùng Long Huyết Hoàn có thể đi thêm 1 lần
 • Hoàn thành ải 25 điểm hoạt đông + Bảo Rương HKMP random 1-5
Viêm Đế
 • Vị trí: Biện Kinh 214/198 và các thành thị khác
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Viêm Đế
 • Thời Gian : 08h25, 10h25, v.v. 18h25, 20h25, 22h25′
 • Hoàn Thành : 
 • 2 tỷ  Exp/ 1 ải  / 10 xu
 • 5 tỷ Exp/1 người =>  Giết người
 • Thắng Ải Cuối :
 • 15 tỷ Exp + 500 xu +Random Rương HKMP
 • + 20 Hành Hiệp Lệnh
 • + Viêm Đế Bí Bảo = 5xu/1 cái
 • *Mỗi nhân vật có thể đi full 5 lần trên 1 ngày
 • 30 điểm hoạt động / ải 10
 • 25 điểm hoạt động / ải cuối
Vận Tiêu Untitled
 • Vị trí: Phượng Tường (Bến Thuyền)
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Vận Tiêu
 • Thời Gian :  full giờ 
 • Hoàn Thành : 
 • + 5 tỷ Exp 
 • + 10 Hành Hiệp Lệnh
 • + Rương HKMP random 1-5
 • Cướp tiêu rớt Hộ Tiêu Lệnh
 • + 1 Hộ Tiêu Lệnh = 5xu/1 cái
 •  Mỗi nhân vật chỉ đi được 3 lần/1ngày
 •  Dùng Hỗn Nguyên Linh Lộ mới có thể Vận Tiêu . 
 • 15 điểm hoạt động / mỗi ải
Boss Hoàng Kim
 • Vị trí: toàn bản đồ thế giới
 • Chức năng: Boss Đại Hoàng Kinh
 • Thời Gian : 10h45, 11h45,12h45,13h45, 14h45, 15h45, 16h45, 17h45, 18h45, 19h45, 20h45, 21h45, 22h45, 23h45, 00h45, 01h45, 02h45, 03h45, 04h45, 05h45
 • Hoàn Thành : 
 • 6 tỷ Exp /  Team giết , xung quanh boss nhận 1 tỷ Exp
 • Random vật phẩm :
 • + 50 Hành Hiệp Lệnh
 • + Rương HKMP Loại 1-5
 • + Bảo Rương Boss = 20 xu/1 cái
 • + 200 Túi Nguyên Liệu 
 • =====> giết: 50 điểm tích lũy
  =====> Ké: 10 điểm tích lũy
 • Giết 50 Boss đổi thưởng Thần Tài Gõ Cửa 2019
 • và 1 số vật phẩm có giá trị khác…
Phong Lăng Độ
 • Vị trí: Phong Lăng Độ bến 1 , 2 , 3
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Phong Lăng Độ
 • Thời Gian : Full giờ
 • Hoàn Thành : 
 • 3 tỷ Exp khi hoàn thành mỗi chuyến đi 
 • + Giết Boss Thủy Tặc 3 tỷ  +10 xu
 • 10 Hành Hiệp Lệnh  / 1 Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh 
 • + Bảo Rương Thủy Tặc = 20xu
 • + 500 Túi nguyên liệu
 • + Random Rương HKPM Loại 1-5
 • Hoàn thành: 20 điểm tích lũy
Tống Kim  Thời Gian : 11h, 13h, 15h, 19h, 21h

Top 1 : Vòng Sáng Top 1+ 6000 Xu + Rương HKMP Random
Top 2 : Vòng Sáng Top 2+ 5000 Xu + Rương HKMP Random
Top 3 : Vòng Sáng Top 3+ 4000 Xu + Rương HKMP Random
Top 4 : 3000 Xu + Rương HKMP Random
Top 5 : 2500 Xu + Rương HKMP Random
Top 6 : 2500 xu + Rương HKMP Random
Top 7 : 2000 xu + 400 Xu + Rương HKMP Random
Top 8 : 1500 xu + 30 Xu + Rương HKMP Random
Top 9 : 1500 xu + 200 Xu + Rương HKMP Random
Top 10 : 1000 xu +100 Xu + Rương HKMP Random
Top 11 => 20: 500 xu + Rương HKMP Random
👉 Lưu ý: Sau khi xong top hệ thông tự trao khi hết trận, thoát trận hoặc treo acc thì không đc tính TOP____________________________________________
👉 Sau đây là tính theo top điểm tích lũy trận nào cũng có nha ae!
👉 Yêu Cầu trên 1000 điểm trở lên
🔥Bên Thắng : 6 tỷ Exp + 60 xu + 300 Túi Event + 50 HHL
🔥Bên Thua : 3 tỷ Exp + 45 xu + 300 Túi Event + 50 HHL

🔰Mốc 1.000 điểm :
+ 1 tỷ kn + 100 túi nguyên liệu
50 xu
+ Rương HKMP random 1-5
+ Tống Kim Tích lũy bao :10

🔰 Mốc 3.000 điểm :
+ 1 tỷ + 50 túi nguyên liệu
150 xu
+ Rương HKMP random 1-5
+ Tống Kim Tích lũy bao :30

🔰 Mốc 6.000 điểm :
+ 1 tỷ + 1.000 túi nguyên liệu
300 xu
+ Rương HKMP random 1-5
+ Tống Kim Tích lũy bao :60

🔰 Mốc 10.000 điểm :
+ 1 tỷ + 1.500 túi nguyên liệu
400 xu
+ Rương HKMP random 1-5
+ Tống Kim Tích lũy bao :100

🔰Rơi ra Đặc Thám Bảo Rương = 5xu/1 cái

Boss Côn Lôn Tam Thánh
 • Vị trí: Chiến Long Động
 • Thời Gian : 12h30, 19h30
 • Hoàn Thành : 
 • + Kết thúc boss 15 tỷ Exp , xung quanh 10 tỷ Exp
 • + Random Rương HKMP 1-5
 • + Bảo Rương Boss = 10 xu /1 cái
 • + Càn Khôn Song Tuyệt Bội
 • + Mặt nạ 1skill (3 ngày)
 • + Bạch Mã lệnh(nguyên liệu ép Ngựa)
 • + 5 Lưới Đánh Cá
 • + 5 Cần Câu
 • + Vô số những vật phẩm giá trị khác
 • ===> 30 điểm tích lũy
BossLý Bạch Kiếm Tiên
 • Vị trí: Chiến Long Động
 • Thời Gian : 12h30, 19h30
 • Hoàn Thành : (random tỷ lệ có lúc nhiều lúc ít)
 • + Kết thúc boss 10 tỷ Exp , xung quanh 10 tỷ Exp
 • + Nguyên liệu nâng cấp trang bị, ff, ấn, trang sức, ngựa, Đồ Phổ Minh Phượng,Lênh Bài Xich Lân
 • + Bảo Rương Boss = 10 xu /1 cái
 • + Càn Khôn Song Tuyệt Bội
 • + Mặt nạ 1skill (3 ngày)
 • + Bạch Mã Lệnh(nguyên liệu ép Ngựa)
 • + 200 Event thường
 • + 100 Event đặc biệt
 • + 5 Lưới Đánh Cá
 • + 5 Cần Câu
 • + Vô số những vật phẩm giá trị khác
 • Xung quanh muốn có phần thưởng cần pt
 • ===> 100 điểm tích lũy

 

 Quả Hoàng Kim
 • Thời gian ra : 12h, 19h
 •  Lượm 1 trái = 500 xu
 • 5 điểm hoạt động / mỗi trái lượm được
 Lồng Đèn Bang Hội bVmVDO
 • Vị trí:  Ba Lăng Huyện(cổng 6h)
 • Thời gian :  Từ 20h đến 22h20
  • + Cách 10 phút  xuất hiện 1 lần(20h00, 20h10, 20h20)
  • + Chỉ có Bang Chủ mới mở được lồng đèn, nếu bị dính skill phải mở lại từ đầu
 • Phần thưởng : 500 xu
 Truy Tìm ADM  Untitled
 • Thời gian :
  • + Từ 22h đến 22h02
  • + Từ 22h30 đến 22h32
  • + Từ 23h00 đến 23h20
  • + Cách 5 phút Admin xuất hiện 1 lần
 • Phần thưởng : 500 xu
 • Admin sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại 1 trong các thành thị hoặc thôn dưới đây:
  • Tương Dương: (201,198), (200,208), (195,208), (189,203) , (190,192)
  • Thành Đô: (207,201), (397,315), (392,315), (385,313), (382,319)
  • Phượng Tường: (171,198), (198,206), (187,198), (196,195), (203,191)
  • Đại Lý: (184,197), (183,211), (183,211), (183,211), (183,211)
  • Ba Lăng Huyện: (207,201), (200,203), (193,201), (195,199), (189,199)
  • Dương Châu: (214,194), (220,195), (206,202), (210,197), (223,190)
  • Vĩnh Lạc Trấn: (198,201), (200,202) , (196,204) , (208,202) , (209,205)
  • Tây Sơn Thôn: (205, 195), (212,194), (214,196), (212,199), (205,200)
  • Lưu ýAE chú ý hệ thống sẽ chạy thông báo bên góc trái màn hình của Game, ae dựa vào địa điểm hệ thống đã thông báo mà tìm!
Vận Tiêu Bang Hội Untitled
 • Vị trí:  Ba Lăng Huyện(cổng 6h)
 • Thời Gian :  20h đến 20h25
 • Bang chủ nhận tiêu Ba Lăng Huyện(193/204)
  • Vị trí trả tiêu: Ba Lăng Huyện(225/215)
 • + 15000 Xu
 • + Càn Khôn Song Tuyệt Bội
 • + Rương HKMP 1- 5
 • + Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
 • + 15 Lưới Đánh Cá
 • + 15 Cần Câu
 • + Vô số những vật phẩm có giá trị khác …
Câu Cá 
 • Vị trí: Dương Châu­ 212/193
 • Chức năng: Đứng trên cầu bạn có thể Câu cá thư giản .
 • Thời Gian : Các giờ trong ngày
 • Nguyên Liệu tìm kiếm :
 • + Boss Hoàng Kim 
 • + Boss Côn Lôn Tam Thánh
 • + Boss Lý Bạch
 • + Ải cuối Viêm Đế
 • + Vận Tiêu Bang (Ba Lăng Huyện 20h hằng ngày)
 • * Lưu ý :
 • Chỉ có Lưới Đánh Cá mới ra được Nàng Tiên Cá 
 • Chỉ có Nàng Tiên Cá mới ăn ra được vật phẩm …
Cuộc Đua Kỳ Diệu
 • Vị trí: Ba Lăng Huyện 201/200
 • Đua Ngua:
 • Lấy Top 1- 70, acc Vip hay cùi đều tham gia được, tốc độ chạy như nhau :)
  * Lưu ý để trống hành trang khi bấm vào npc Về Đích để phần thưởng ko rớt ra ngoài
  * Mẹo khi đua ngựa: tranh thủ nhặt vật phẩm Hỗ trợ đường đua để làm đối phương choáng, chậm, tụt lùi về sau và tăng tốc độ chạy cho bản thân khi dùng vật phẩm nhặt được, chứ đừng cắm đầu mà chạy sẽ ko bao giờ chạy kịp :)
  Tọa độ về đích: 256,214

  + Top 1 : 5k xu + 5 tỷ esp
  + Top 2 : 4k9 xu + 5 tỷ esp
  + Top 3 : 4k8 xu + 5 tỷ esp
  + Top 4 : 4k7 xu + 5 tỷ esp
  …….
  + Top 10 : 4k1 xu + 5 tỷ esp
  + Top 9 : 4k xu + 5 tỷ esp
  + Top 8 : 3k9 xu + 5 tỷ esp
  …….
  + Top 15 : 3k6 xu + 5 tỷ esp
  + Top 16 : 3k5 xu + 5 tỷ esp
  …….
  + Top 24 : 2k7 xu + 5 tỷ esp
  ……….
  + Top 70 : 1k xu + 5 tỷ esp
  ==> Các Top các về sau phần thưởng càng giảm dần đến Hoa+ FF10

  Chúc AE tham gia vui vẻ!

7 Viên Ngọc Rồng
 • RA MẮT TÍNH NĂNG – TRUY TÌM 7 VIÊN NGỌC RỒNG 🌪🐉🌪
  – Cách tìm 7 Viên Ngọc Rồng:
  + Ngọc 1 Sao: Top 1,2,3 tống kim trận 21h hằng ngày
  + Ngọc 2 Sao: Boss Chiến Long Động 12h và 19h
  + Ngọc 3 Sao: Đổi 10 lần giết Boss HK
  + Ngọc 4 Sao: Viêm Đế ải Cuối
  + Ngọc 5 Sao: Kiếm Gia ải cuối
  + Ngọc 6 Sao: Mốc 5k,10k,15k,20k,25k,30k event xu
  + Ngọc 7 Sao: Vận Tiêu Bang Hội

  – Làm sao để triệu hồi Rồng Thần?
  —- Thu thập đủ 7 Viên Ngọc Rồng, ra bãi đất trống và sử dụng 7 Viên Ngọc Rồng! Hiện tại “Ngọc Rồng” vì loài người sử dụng sai mục đích nên những viên ngọc chứa đầy hắc khí và nó triệu hồi ra 1 con Rồng hung ác
  Tiêu diệt con Rồng hung ác này các bạn sẽ nhận được phần thưởng từ Rồng Thần!

  —- Phần Thưởng:

  #Server 2_Đại Thánh:
  + 15.000 xu

  + 10 Đằng Long Lệnh
  + 1 Tinh Sương Lệnh
  + 3 FF Huyền Kim (7 ngày)(ko thể gia hạn)
  + 50 Ngọc Trân Châu
  + 50 Càn Khôn Liên Hoa
  + 1 Ấn 1.000 điểm (7day)(ko thể gia hạn)
  + 3 Mặt Nạ +3(7 day)(ko thể gia hạn)

  #Server 1_Siêu Thần:
  + 15.000 xu
  + 1 Tinh Sương Lệnh
  + 3* FF Đại Thánh (7 ngày)(ko thể gia hạn)
  + 50 Ngọc Trân Châu
  + 50 Càn Khôn Liên Hoa
  + 1 Ấn Hạ (+4 Cấp) (7day)(ko thể gia hạn)
  + 3 Mặt Nạ Lăng Tuyệt(7 day)(ko thể gia hạn)
  + Random 1 món Hắc Thần (7 ngày gia hạn đc)

BQT Võ Lâm Đế Vương  kính bút !!