⚽️Khuyến Mãi X5 (500%) thẻ nạp – Chuyển khoản x10

 Bảng Giá Đổi Xu (X5 Khuyến Mãi)

1 KNB = 25 Xu
50. 000 VNĐ = 250 KNB = 6.250 Xu
100. 000 VNĐ = 500 KNB = 12.500 Xu

Bảng Giá Nạp Thẻ (X5 khuyến mãi Open từ ngày 18.01 đến ngày 28.05.2019)

10. 000 VNĐ = 50 KNB = 5 điểm tích lũy
20. 000 VNĐ = 100 KNB = 10 điểm tích lũy
50. 000 VNĐ = 250 KNB = 25 điểm tích lũy
100. 000 VNĐ = 500 KNB = 50 điểm tích lũy
200. 000 VNĐ = 1.000 KNB = 100 điểm tích lũy
500. 000 VNĐ = 2.500 KNB = 250 điểm tích lũy

 Lưu ý khi chuyển khoản : ( Ủng hộ Server )

Dưới 500  (X6 Bảng Giá ở trên)

400. 000 VNĐ = 2.400 KNB = 240 điểm tích lũy

Từ 500k đến 600k  (X7 Bảng Giá ở trên) 

500. 000 VNĐ = 3.500 KNB = 350 điểm tích lũy

Từ 700k  (X8 Bảng Giá ở trên) 

700. 000 VNĐ = 5.600 KNB = 560 điểm tích lũy

Từ 800k đến 999k  (X9 Bảng Giá ở trên) 

800. 000 VNĐ = 7.200 KNB = 720 điểm tích lũy

Từ 1 triệu trở lên (X10 Bảng Giá ở trên)

1.000. 000 VNĐ = 10.000 KNB = 1.000 điểm tích lũy

Từ 2 triệu trở lên (X15 Bảng Giá ở trên)

2.000. 000 VNĐ = 30.000 KNB = 3.000 điểm tích lũy

Mọi thắc mắc AE vui lòng liên hệ ad qua fanpage: https://www.facebook.com/VoLamDeVuong2019/