⚽️Event – Nâng Cấp – Trang Bị

 Thông Tin Event và vật phẩm liên quan

Tên Event Công Thức Ép Thông Tin chi tiết về Exp và Vật Phẩm
Túi Nguyên Liệu

Click vào đây để tìm hiểu 

 • Mở túi nguyên liệu nhận được:
  • Chữ “Chúc
  • Chữ ” Mừng
  • Chữ ” Năm
  • Chữ ” Mới
 •  Riêng Chữ ” 2020“:
  •  Săn Boss Hoàng Kim ngẫu nhiên rớt ra
Event Tiền Vạn

Giỏ Trái Cây

 

 

1 Võ Lâm Lệnh + 5 vạn

Max: 3,000

 • Vị trí NPC Ghép:
  • Event Sự Kiện (trung tâm tương dương 194.204)
 •  Công dụng:
  •  Kinh Nghiệm :
   • TS 4: 100 triệu exp
   • TS 5: 50 triệu exp
   • Cãi Lão 1: 40 triệu exp
   • Cãi Lão 2:  30 triệu exp
   • Cãi Lão 3 trở lên: 20 triệu exp
  •  Vật phẩm:
   • Võ Lâm Mật Tịch, Tẩy Tủy Kinh
   • Chiến Cổ, Lệnh Bài Tống Kim, Phi Tốc
Event Võ Lâm Lệnh

Ngũ Quả Đài Cát

 

1 Võ Lâm Lệnh +

Bộ chữ ” Chúc – Mừng – Năm- Mới

Max: 20,000

 • Vị trí:
  • Event Sự Kiện (trung tâm tương dương 194.204)
 • Công dụng:
  • Kinh nghiệm:
   • TS 4: 150 triệu exp
   • TS 5: 100 triệu exp
   • Cãi Lão 1: 50 triệu exp
   • Cãi Lão 2:  40 triệu exp
   • Cãi Lão 3 trở lên: 30 triệu exp
  • Vật phẩm:
   • Võ Lâm LệnhBí Kiếp 21-23
   • Bắc Đẩu Cơ Sở Thiên, Tín Vật Chuyển Phái
   • Ngọc trùng luyện, Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt,Phi Tốc, Đại Lực, Chiến Cổ
   • Càn khôn Song Tuyệt Bội, Nhật Kỷ Càn Khôn Phù
Event Võ Lâm Lệnh

Ngũ Quả An Khang

 

1 Võ Lâm Lệnh + Chữ ” 2020″

Max: 5,000

 • Vị trí:
  • Event Sự Kiện (trung tâm tương dương 194.204)
 • Công dụng:
  • Kinh nghiệm:
   • TS 4: 300 triệu exp
   • TS 5: 200 triệu exp
   • Cãi Lão 1: 100 triệu exp
   • Cãi Lão 2:  50 triệu exp
   • Cãi Lão 3 trở lên: 40 triệu exp
  • Vật phẩm:
   • Võ Lâm Lệnh, Đằng Long Lệnh, Bí Kiếp 21-23
   • Bắc Đẩu Cơ Sở Thiên, Tín Vật Chuyển Phái
   • Ngọc trùng luyện, Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt,Phi Tốc, Đại Lực, Chiến Cổ
   • Càn khôn Song Tuyệt Bội, Nhật Kỷ Càn Khôn Phù
Event Võ Lâm Lệnh

Ngũ Quả Phú Quý

 

 

1 Võ Lâm Lệnh + Chữ

“Phúc-Lộc-Thọ”

Max: 5,000

 • Đang Cập Nhật
Mốc Event 1.000 Event
 • Vật phẩm:
  • 1 Đằng Long Lệnh, 1.000 Võ Lâm Lệnh
  • 500 Rương Nhẫn +2 Cấp
Mốc Event 3.000 Event   Vật phẩm:

 • 3 Đằng Long Lệnh,
 • 3.000 Võ Lâm Lệnh
 • 1.000 Rương Nhẫn +2 Cấp
Mốc Event 5.000 Event  Vật phẩm:

 • 1 Nhẫn Càn Khôn +3 (7 ngày), gia hạn và đổi opt tại Thợ rèn Thần Bí LA
Mốc Event 10.000 Event  Vật phẩm:

 • 1 Nhẫn Càn Khôn +3 (7 ngày), gia hạn và đổi opt tại Thợ rèn Thần Bí LA
 • 5.000 Võ Lâm Lệnh
 • 500 Đồ Phổ Đằng Long
Mốc Event 15.000 Event  Vật phẩm:

 • 1 0.000 Võ Lâm Lệnh
 • 1 món Vũ Liệt random
 • 50 Kim Nguyên Bảo
Mốc Event 15.000 Event  Vật phẩm:

 • 1 5.000 Võ Lâm Lệnh
 • 1 món Hắc Thần random
 • 50 Kim Nguyên Bảo

Kính Chúc AE Ngon Miệng